Welk soort activiteiten kun je inzetten?

Regelmatig contact houden
Organiseren achtervang
Passende en integrale ondersteuning
Doorbreken van stigmatisering