Welk soort activiteiten kun je inzetten?

Bewustwording impact ‘life events’
Versterken sociale vaardigheden
Bevorderen van sociale steun
Signaleren en bespreekbaar maken
Passende ondersteuning bieden
Stigma’s doorbreken